Vốn "vượt qua" đã là một từ mang tính tương đối, điều đáng nói ở đây là phụ nữ có dám đối diện và đủ quyết tâm hay không thôi...

Bình luận

3 Bình luận
channel
Trần Phương Anh
3 năm trước
Đúng là trước tình huống này phụ nữ phải bình tĩnh để suy xét giải quyết mọi vấn đề